SPLIT-NOVA LOKACIJA

Promjena lokacije poslovnice u Splitu

Poštovani partneri,

Preselili smo poslovnicu SPLIT. Nova adresa je:

Dračevac 17
21000 Split

Brojevi telefona i fax-a ostaju nepromijenjeni.