Organske kemikalije

Organske kemikalije su danas najkorištenije kemikalije za proizvodnju konačnih proizvoda ili neke nove smjese kemikalija. Kemijski gledano, to su kemikalije koje u svojoj strukturi sadrže vezu ugljika s vodikom. Ugljik može tvoriti široki raspon veza s drugim kemijskim elementima, što je omogućilo stvaranje milijuna danas poznatih organskih kemikalija.

Danas se proizvode  prirodnim i sintetičkim putem, a obzirom na prirodni izvor iz kojeg se dobivaju, mogu biti mineralnog, biljnog ili životinjskog porijekla. Ovisno o njihovoj klasifikaciji prema načinu skladištenja i transportiranja te vrsti ambalaže u kojoj se mogu čuvati i prevoziti, dijelimo ih na opasne i neopasne kemikalije. Razlikujemo ih i prema njihovoj namjeni u određenim industrijama što ih uglavnom razvrstava na tehničke, farmaceutske, kozmetičke, prehrambene i/ili kemikalije za proizvodnju hrane za životinje.


 

Zainteresirani ste za navedeno?