Odjel zaštite okoliša i prometa kemikalijama

U našoj tvrtki ovaj se Odjel bavi usklađivanjem poslovanja tvrtke s aktualnim propisima iz područja zaštite okoliša i veletrgovine kemikalijama. Osim nadzora nad skladištenjem i prometom kemikalijama, također nam je važna sigurnost naših djelatnika pri obavljanju rada, kao i briga za zaštitu okoliša.

Poslovanje kemikalijama na području EZ, uređeno je Uredbom (EZ) 1907/2006 (REACH) i Uredbom (EZ) 1272/2008 (CLP) o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa. Prema Uredbi REACH, u poslovanju s kemikalijama, Radin d.o.o. je u ulozi distributera i daljnjeg korisnika. Kao distributer, svjesni smo naše uloge u obavještavanju unutar lanca opskrbe kemikalija, prenošenja informacija od proizvođača/dobavljača do krajnjeg korisnika putem popratne dokumentacije (Sigurnosno- tehnički listi ili STL) koji mora pratiti svaku prvu isporuku kemikalije prema korisniku.

Pri svakoj isporuci svaki naš proizvod prati odgovarajuća dokumentacija, ovisno o tome, u kojoj industriji se kemikalija koristi. Izrađujemo „in house“ zakonski propisanu dokumentaciju za naše proizvode (STL), koja je dostupna  za javnost u Registru kemikalija pri HZJZ, Odjel za toksikologiju. U tome vidimo prednost, jer imamo mogućnost da na zahtjeve kupaca, kada se radi o urgentnim isporukama novih proizvoda, možemo vrlo brzo reagirati i zadovoljiti zakonsku odredbu koja propisuje da svaka prva isporuka opasne kemikalije prema korisniku, mora biti popraćena odgovarajućom dokumentacijom u obliku Sigurnosno-tehničkog lista. Na taj način se korisnik kemikalije na vrijeme upoznaje s njenim opasnim svojstvima i poduzima sve potrebite mjere predostrožnosti pri radu, čime se smanjuje mogućnost štetnog djelovanja na zdravlje zaposlenika i mogući učinak na okoliš.

OtpadPakiranja i etikete na našim proizvodima usklađene su s Uredbom (EZ) 1272/2008. Veći dio proizvoda u našem asortimanu su opasne kemikalije, koje se kao takve smiju transportirati i skladištiti samo u odobrenoj ambalaži od strane ovlaštene institucije.

Obzirom da distribuiramo opasne i neopasne kemikalije, imamo osiguranu vlastitu dostavu do krajnjih korisnika. Sva naša transportna vozila su ADR, a svi naši vozači posjeduju ADR potvrdu o osposobljenosti za prijevoz opasnih tvari.

Kako bi se zadovoljili propisi vezani uz transport opasnih kemikalija, a s tim prijevozom povezano pakiranje, utovar, istovar, punjenje ili pražnjenje, svaka isporuka robe je pod nadzorom našeg sigurnosnog savjetnika, bez obzira radi li se o našem vlastitom transportu ili kupac sam preuzima robu na našoj lokaciji.

Veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša i o tome redovito interno educiramo naše nove zaposlenike.


Osim selektivnog odvajanja proizvodnog otpada koji nastaje našom djelatnošću na lokaciji, unutar  firme također potičemo izdvajanje otpada iz miješanog komunalnog otpada, na način da sortiramo biootpad, plastiku, staklo i papir.

Potičemo kod kupaca kad god je moguće, poslovanje u povratnoj ambalaži, kako bismo što manje opteretili okoliš.

Također, stojimo na raspolaganju svim našim kupcima za savjete iz domene zaštite okoliša i poslovanja s kemikalijama (savjetovanje vezano za uvoz, skladištenje i uporabu kemijskih proizvoda i opasnih tvari).

Uz stalnu brigu o kvaliteti proizvoda u našem asortimanu i zadovoljstvu naših kupaca, prioritet u poslovanju su nam i zaštita okoliša, sigurnost na radu i usklađenost sa zakonskim propisima.

 

Odjel zaštite okoliša