Radin grupa

Radin print d.o.o.

Sjedište: Sveta Nedelja
Djelatnost: revijalna rototiskara
Članovi uprave: Goran Ledinščak, Jadranko Pušec, Sanja Pušec Mukavec
www.radin.hr

Rotografika d.o.o.

Sjedište: Subotica
Djelatnost: revijalna rototiskara
www.rotografika.rs